Allochtonen en kanker

Als u van uw behandelend arts te horen hebt gekregen dat u kanker hebt komt dat hard aan. Of u nu jong bent of oud, man of vrouw, van Nederlandse afkomst of een andere culturele achtergrond hebt.

 

Allochtone patiënten

Het aantal kankerpatiënten in Nederland neemt nog steeds toe. Allochtone Nederlanders vormen een aanzienlijk deel van onze samenleving. Voor velen van hen is het omgaan met Nederlandse gewoontes en voorzieningen, waaronder de gezondheidszorg, een probleem. Voor allochtone kankerpatiënten kan de tijd van onderzoeken en behandelingen extra zwaar zijn. Dat kan te maken hebben met de ziekte kanker zelf, maar het kan bijvoorbeeld ook komen door problemen met de taal.

 

Wegens communicatieproblemen en onbekendheid met de sociale en culturele achtergrond van de allochtone Nederlander is het voor Nederlandse professionals in de gezondheidszorg vaak niet makkelijk om goed om te gaan met allochtone patiënten. Bedoelt de patiënt wel wat hij of zij zegt? Hoe komt de uitleg eigenlijk over?

Kanker is een ernstige ziekte, die diep ingrijpt in het leven van mensen. Sociale en culturele aspecten spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom is het juist bij de zorg voor kankerpatiënten en hun familie belangrijk om elkaar goed te begrijpen. Bent u allochtoon en hebt u te horen gekregen dat u kanker hebt, dan is het misschien fijn voor u om te praten met mensen die uw cultuur kennen en uw taal spreken. Hiervoor kunt u terecht bij de Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN).

 

Een andere taal

Een vreemde taal kan een grote barrière vormen voor volledig begrip. Culturele verschillen kunnen de boodschap nog lastiger maken. Patiënten die geen Nederlands spreken kunnen gebruik maken van een telefonische tolk. Global Talk zorgt voor een tolk die uw taal spreekt. Via een telefoon met luidsprekerfunctie kunnen meerdere mensen meeluisteren en meepraten. Ook videobellen is mogelijk. Soms is het beter als de tolk naar het ziekenhuis komt om bij het gesprek aanwezig te zijn. Dit heet “een tolk op locatie”. Een tolk op locatie kan prettig zijn als u een zwaar en ingrijpend gesprek verwacht, bijvoorbeeld als uw behandelend arts u alles over uw behandeling uit gaat leggen. Wilt u gebruikmaken van een tolk geef dit dan tijdig door aan uw behandelend arts. De kosten van Global Talk worden volledig vergoed door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

folders