Chirurgie

Er zijn verschillende behandelmethodes om kanker te bestrijden. De belangrijkste onderdelen van de kankerbestrijding zijn chirurgie, chemotherapie, radiotherapie, hormoontherapie en Immunotherapie.

 

Een operatie

Een operatie is niet bij alle tumoren mogelijk, bijvoorbeeld omdat de tumor op een lastig te opereren plaats in het lichaam zit, of omdat er plaatselijke doorgroei in andere weefsels of organen is. Ook bij uitzaaiïngen is het soms niet meer zinvol te opereren. Het kan zijn dat een operatie niet de eerste keus van behandeling voor u is. Uw behandelend arts bespreekt met u wat voor u de beste behandeling is.

 

Waarom een operatie?

Uw behandelend arts kan twee redenen hebben u te (laten) opereren:
1. een chirurgische ingreep is nodig om een diagnose bij u te stellen; er wordt een biopsie genomen.

Bij een biopsie neemt de chirurg een stukje verdacht uitziend weefsel bij u weg om te laten onderzoeken onder de microscoop.

2. een chirurgische ingreep is nodig om het kankergezwel, de tumor, bij u weg te nemen; u moet een radicale operatie ondergaan.

 

Bij een radicale operatie is het de bedoeling de tumor in zijn geheel weg te nemen.De operatie is radicaal als alle tumorcellen in het verwijderde weefsel nog bij elkaar zitten, en de tumor in zijn geheel is verwijderd. Veel tumoren hebben een sprieterige groei. Dat wil zeggen dat er uitlopers van de tumor rondom de tumor zijn. Dit is alleen onder een microscoop te zien. Daarom zal de chirurg de tumor altijd wegsnijden met een marge, variërend van enkele millimeters tot een paar centimeter. Hoe groot de marge moet zijn is afhankelijk van het type kanker dat u hebt.

 

Patholoog-anatoom

Verwijderd weefsel wordt altijd onderzocht door een patholoog-anatoom. Deze arts bekijkt het verwijderde weefsel onder de microscoop. Zo verkrijgt de chirurg informatie over de soort kanker die u hebt, en kan besloten worden welke behandeling voor u de beste behandeling is. Het kan zijn dat u eerst een biopsie krijgt om vast te stellen welk type kanker u hebt, en dat u daarna een radicale operatie ondergaat.

 

Verdoving

Chirurgie vindt plaats onder algehele verdoving of plaatselijke verdoving. Dit hangt vooral af van de uitgebreidheid en duur van de operatie, en de plaats waar geopereerd moet worden. Een operatie kan ingrijpend zijn. De duur van uw herstel na uw operatie is afhankelijk van de soort operatie die u krijgt. Er zijn kleine operaties waar u bijna geen klachten van zult hebben. Na een ingrijpende operatie duurt het vaak langer voor u zich weer de oude voelt.

  

folders