Immunotherapie

Wat is immunotherapie?
De uitleg die voor immunotherapie in de encyclopedie wordt gegeven is als volgt:
“Immunotherapie is geneeskundige therapie die gericht is op het afweersysteem. Soms is het wenselijk dat de afweer gestimuleerd wordt om een ziekte op te lossen. Soms moet het afweersysteem juist geremd worden. In geval van kankerimmunotherapie is het de bedoeling dat het afweersysteem geactiveerd wordt om tumoren op te ruimen”.

Anders gezegd: immunotherapie is een behandeling waarbij het natuurlijke afweersysteem van het lichaam wordt versterkt en gemanipuleerd zodat kankercellen worden herkend, aangevallen en vernietigd.

 

Immuunsysteem
Uw lichaam beschikt over een afweersysteem. Het afweersysteem wordt ook wel immuunsysteem genoemd. Uw immuunsysteem keert zich tegen ziekteverwekkers zoals virussen of bacteriën. Uw immuunsysteem is dus uw verdedigingsmechanisme. Ziekteverwekkers kunnen van buitenaf uw lichaam binnendringen, maar ziekteverwekkers kunnen ook in uw eigen lichaam ontstaan. Uw immuunsysteem gaat in de aanval als het wordt geactiveerd. Dat gebeurt zodra het immuunsysteem lichaamsvreemde cellen opmerkt. Het immuunsysteem herkent deze lichaamsvreemde cellen aan eiwitten aan de oppervlakte van de cellen, de zogenaamde antigenen. Zodra het afweersysteem lichaamsvreemde antigenen herkent worden bepaalde bloedcellen, de B-lymfocyten, geactiveerd. Deze B-lymfocyten maken antilichamen aan. Deze antilichamen gaan de indringers te lijf.

 

Hoe doen ze dat?

De antilichamen binden zich aan de antigenen en kunnen zo de cel vernietigen.
Andere gespecialiseerde cellen, de T-lymfocyten, maken geen antilichamen aan, maar vallen de lichaamsvreemde cellen rechtstreeks aan. Deze cellen worden ook wel afweercellen genoemd.

De aanval op lichaamsvreemde cellen wordt de afweerreactie of immuunreactie genoemd. Uw immuunsysteem “onthoudt” de antigenen van de indringers. Zo kan uw immuunsysteem de indringers bij een volgende keer sneller aanvallen.

 

Het eigen afweersysteem zou bescherming moeten bieden tegen kanker, maar soms is het eigen afweersysteem niet toereikend. Vaak herkent het immuunsysteem de kankercellen wel van de gewone en gezonde cellen. Soms vernietigt het immuunsysteem zelfs kankercellen. Maar in veel gevallen worden de kankercellen wel als “vreemd” herkent, maar is de afweerreactie onvoldoende om alle kankercellen op te ruimen. Immunotherapie is een behandeling met speciale medicijnen die het afweersysteem van het lichaam gericht versterken. Zo kan de afweerreactie van het eigen lichaam tegen kankercellen gestimuleerd worden.

 

Medicijnen

De medicijnen die gebruikt worden om het afweersysteem te versterken heten cytokinen. Cytokinen zijn eiwitten die het lichaam zelf al in kleine hoeveelheden aanmaakt. Deze eiwitten zorgen voor de groei van de afweercellen, de T-lymfocyten. Ook zorgen cytokinen ervoor dat de afweercellen de kankercellen zullen aanvallen.

 

 

Informatie over uw behandeling

Bij bepaalde soorten kanker wordt immunotherapie gegeven. Meestal wordt immunotherapie gegeven als aanvulling op eerder gegeven behandelingen. Uw behandelend arts bespreekt met u welke behandeling voor u de beste behandeling is, en legt u daar alles over uit. In korte tijd krijgt u veel informatie te horen en te verwerken: over uw ziekte, over de onderzoeken die volgen, en over de behandeling die uw behandelend arts u adviseert. Het is niet altijd makkelijk al die informatie meteen te begrijpen en te onthouden. Soms helpt het om na te lezen wat immunotherapie is. Dit kan u helpen de informatie van uw behandelend arts beter te begrijpen. U kunt deze informatie ook aan mensen in uw omgeving laten lezen.

 

Uw behandelend arts vertelt u alles over de bijwerkingen die u, mogelijk, van uw behandeling kunt ondervinden.

De bijwerkingen van immunotherapie kunnen invloed hebben uw lichamelijke gesteldheid. U kunt zich bijvoorbeeld “grieperig” voelen. Het kan zijn dat u last krijgt van zweertjes op uw slijmvliezen in uw mond. Een gevolg hiervan kan zijn dat u (tijdelijk) moeilijk kunt eten. Soms kan de behandeling invloed hebben op uw psychische gesteldheid. U kunt zich misschien neerslachtig voelen. Het is belangrijk om al uw klachten te bespreken met uw behandelend arts.

 

 

folders