Vrouw en zoontje

Kinderen en kanker

Op deze pagina hebben wij informatie verzameld over kinderen en kanker.
De informatie is verdeeld in 2 delen:

      A. Kinderen met kanker

      B. Hoe vertel ik het mijn kinderen

 

A. Kinderen met kanker

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 600 kinderen van 0 tot 18 jaar kanker. Gemiddeld geneest ruim 75% van de kinderen. De kans op genezing verschilt per kankersoort. Er wordt hard gewerkt om deze kansen verder te verbeteren. 

 

Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie

In Nederland is één kinderoncologisch centrum: het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Het Centrum heeft als missie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Met minder nadelige effecten op latere leeftijd. In het Prinses Máxima Centrum is alle complexe zorg en onderzoek naar kinderkanker bij elkaar geconcentreerd. Dit moet leiden tot meer genezing van kinderen met kanker. 

 

LATER-poli

Behandelingen tegen kanker zijn meestal ingrijpend, ook bij kinderen. Bij kinderen kan schade door de behandelingen ontstaan die pas later aan het licht komt. Dit kunnen bijvoorbeeld groeistoornissen zijn, of schade aan de nieren. Daarom blijft iemand die als kind kanker heeft gehad lange tijd onder controle.

 

Kinderen of volwassenen komen hiervoor op een LATER-poli. Daar wordt zo goed mogelijk zorg gedragen voor de voormalige patiënten die inmiddels van kanker zijn genezen. Er is aandacht voor de gevolgen van de behandelingen op de langere termijn, op medisch, sociaal-maatschappelijk en psychologische gebied.

 

KiKa

Onderzoek naar nieuwe behandelingen kost veel geld. Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) heeft als algemeen doel het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.

 

Patiëntenvereniging

De Vereniging “Ouders, Kinderen en Kanker” (VOKK) zet zich in voor kinderen met kanker, tijdens de periode van behandeling en daarna. Ook ouders, broers, zussen en grootouders kunnen er terecht. Het uitwisselen van ervaringen kan belangrijke steun geven. De VOKK zet zich ook in voor belangenbehartiging en voorlichting, en draagt zo bij aan een optimale begeleiding van het kind met kanker, en het gezin. De VOKK geeft informatieve boeken en brochures uit voor kinderen met kanker, hun ouders, broers, zussen, en hun school.

 

B. Hoe vertel ik het mijn kinderen 

De diagnose kanker roept bij de meeste mensen onmiddellijk vragen en emoties op. In korte tijd krijgt u veel te horen over uw ziekte, de onderzoeken die mogelijk nog moeten volgen, en over de behandeling die uw arts u adviseert. U moet veel onthouden en verwerken. Soms moet u keuzes maken. Daarnaast is er ook uw gezin, zijn er uw kinderen. U vraagt zich vast en zeker af wat u uw kinderen wel of niet moet vertellen over uw kanker en uw behandelingen. Aan de ene kant wilt u uw kinderen een zo veilig mogelijk en beschut thuis geven, hen beschermen tegen pijn en verdriet. Aan de andere kant moet u als gezin leven met de onzekerheden die uw kanker met zich meebrengt. Niemand kan u vertellen wat u moet doen. Elke ouder en elk gezin is anders. U beslist zelf welke aanpak de beste is bij uw gezin en voor uw kinderen.

Wat wel heel duidelijk is, is dat het niet goed is uw kinderen niets te vertellen.

 

Met kinderen praten over kanker

Over uw ziekte en de behandelingen praten is uiteindelijk de beste keuze. Door met uw kinderen open en eerlijk te praten over uw ziekte, en de mogelijke gevolgen ervan, krijgen zowel uw kinderen als u de kans hun gevoelens te uiten. Uw kinderen kunnen u vragen stellen. Problemen worden bespreekbaar, en u kunt samen, als gezin, zoeken naar oplossingen.

Uw kinderen merken dat u ze serieus neemt, dat ze erbij horen. Juist op dit moment is dat erg belangrijk. Uw kinderen merken dat niet alleen vreugde, maar ook verdriet, angst en zorgen als gezin met elkaar gedeeld kunnen worden. 

 

Het is voor kinderen fijn als ze hun gevoelens mogen uiten. Maar niet alle kinderen praten even gemakkelijk. U kunt ze helpen door ze iets met hun gevoelens te laten doen, bijvoorbeeld hard fietsen, of rennen door het bos of langs het strand.

Andere kinderen uiten hun gevoelens het best als ze een mooie tekening kunnen maken. Misschien helpt u uw kind het best door het op schoot te nemen en lekker te knuffelen…. U kent uw kinderen het beste, en u weet waarmee u ze het beste kan helpen.

 

Lotgenoten

Misschien vindt uw kind het fijn te spelen of te praten met kinderen die ook een ouder met kanker hebben. Een ander kind dat begrijpt wat ze voelen, wat ze denken, waar ze misschien bang voor zijn.
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd voor kinderen. Bijvoorbeeld een creatieve middag bij een van de inloophuizen in de regio, of een dagje uit met Stichting De Kinderen. Zo kan uw kind in contact komen met lotgenoten. 

 

Professionele  hulp

Als gezin leven met kanker en de gevolgen daarvan kan zo moeilijk zijn dat u hulp nodig hebt. Hulp vragen wil niet zeggen dat u het zelf niet kunt, of dat u het aan anderen overlaat. Het tegendeel is waar: hulp vragen kan u nét dat duwtje in de goede richting geven dat u er als gezin doorheen helpt. 

 

De omstandigheden thuis werken door op school. De school heeft een belangrijke functie. Soms komen de emoties daar pas tot uiting. Vertel daarom ook de school van uw kinderen tijdig over de situatie thuis. Bespreek met uw kinderen dat u dit gaat doen, en laat uw kind aanwezig zijn bij dit gesprek. Uw kind weet dan ook precies wat er gezegd is.