Handen

Palliatieve zorg

Als genezing niet meer mogelijk is

Ongeveer de helft van alle mensen met kanker krijgt vroeg of laat te horen dat ze niet meer zullen genezen. Als ook u dat bericht van uw behandelend arts hebt gekregen hoeft dat niet te betekenen dat u op korte termijn zult overlijden. Sommige soorten kanker kunnen namelijk voor langere tijd afgeremd worden.

Als genezing niet meer mogelijk is richt de medische zorg zich op het afremmen van de ziekte en / of het verminderen van de klachten. Daarbij speelt “kwaliteit van leven” een belangrijke rol. Deze fase wordt de palliatieve fase van de ziekte genoemd. In deze fase wordt palliatieve zorg gegeven. Deze zorg is erop gericht de tijd die u nog hebt zo goed en zo aangenaam mogelijk te maken.

  

Een palliatieve behandeling

Voor bepaalde klachten kan uw behandelend arts u een palliatieve behandeling aanbieden. Met een palliatieve behandeling kan geen genezing meer worden bereikt.

Enkele voorbeelden:
     - pijn kan soms verminderd worden door een zenuwblokkade
     - pijn door uitzaaiïngen kan worden behandeld met palliatieve radiotherapie of chemotherapie
     - bij vermoeidheid ten gevolge van bloedarmoede kan een bloedtransfusie gegeven worden. 

 

 

Informatie over palliatieve zorg

Waarschijnlijk voelt u zich de eerste tijd na het bericht dat u niet meer beter wordt overspoeld door allerlei vragen en gedachten. Er is veel informatie beschikbaar. Dit kan u een handreiking geven om te bepalen wat voor u belangrijk is, en wat u allemaal op uw eigen manier wil doen. Ook voor mensen in uw omgeving kan het prettig zijn deze informatie te lezen. De informatie kan misschien een goed uitgangspunt zijn voor een gesprek met uw partner, kinderen, familieleden of andere naasten. Probeer te doen wat u zelf wilt, en waar u zich goed bij voelt.

 

Het kan u ook rust geven als u meer duidelijkheid over uw situatie hebt. Niemand is verplicht tegen zijn zin een medische behandeling te ondergaan. Probeer voor uzelf te bepalen waar uw grenzen liggen. Misschien vindt u het een geruststellend idee dat u daarover iets zwart op wit kunt zetten. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een wilsverklaring of een euthanasieverklaring.

 

Professionele hulp

Er komt waarschijnlijk een moment dat u hulp van buiten nodig hebt, omdat de mensen uit uw omgeving de zorg voor u niet meer alleen aankunnen. Er zijn verschillende organisaties die u op diverse vlakken kunnen ondersteunen. Misschien hebt u hulp nodig bij uw dagelijkse huishoudelijke taken.

Misschien vindt u het prettig als er iemand ’s nachts bij u in huis slaapt. U bepaalt zelf wat u nodig hebt.