Drie generaties

Preventie

Kankerpreventie

Kanker is na hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Kankerpreventie gaat over het maken van de juiste keuzes over voeding en leefstijl. Onderzoek toont aan dat u door gezond te leven het risico op het krijgen van kanker kunt verlagen.

 

Wat is “gezond leven” ?  Het KWF geeft hiervoor de volgende richtlijnen:

 1. rook niet
 2. eet gezond
 3. zon verstandig
 4. let op uw gewicht
 5. beweeg voldoende
 6. wees matig met alcohol.

 

 

Kanker vroegtijdig opsporen

Kanker ontdekken op een moment dat er nog weinig tot geen ziekteverschijnselen zijn is heel belangrijk. Kanker kan zich heel geleidelijk ontwikkelen en dit kan enige jaren duren. Er zijn signalen waar u zelf op kunt letten. Het is goed deze signalen te kennen en er alert op te zijn, want ze kunnen een goede reden zijn om naar uw huisarts te gaan. Er hoeft niet meteen iets ernstigs aan de hand te zijn. Het KWF geeft een folder uit die heet “Ken de 9 signalen”.Bevolkingsonderzoek

Voor sommige soorten kanker bestaat een specifieke en betrouwbare testmethode. Wanneer deze testmethode op grote schaal aan de bevolking wordt aangeboden spreken we van een bevolkingsonderzoek. In Nederland is de term “bevolkingsonderzoek op kanker” intussen een vertrouwd begrip. Er komt een bevolkingsonderzoek als is vastgesteld dat:

 • een bepaalde soort kanker veel voorkomt, en een aanzienlijk risico op sterfte geeft
 • een specifieke test deze soort kanker in een vroeg stadium kan opsporen
 • met deze test de kans op genezing kan worden vergroot, dus dat er minder mensen aan de kankersoort overlijden
 • het om een betrouwbare, eenvoudige en weinig belastende test gaat.

Deelname aan een bevolkingsonderzoek is vrijwillig, en gratis.

De uitslag van een bevolkingsonderzoek is een momentopname. Een goede uitslag van een bevolkingsonderzoek is geen garantie dat alles in orde blijft tot de volgende oproep. Ga daarom altijd naar uw huisarts als u tussendoor klachten krijgt of veranderingen opmerkt. 

 


Welke bevolkingsonderzoeken zijn er?

 • Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.
  Alle vrouwen van 30 tot 60 jaar ontvangen eens per vijf jaar een oproep voor dit onderzoek.
 • Bevolkingsonderzoek borstkanker.
  Alle vrouwen van 50 tot 75 jaar ontvangen elke twee jaar een oproep voor dit onderzoek.
 • Bevolkingsonderzoek darmkanker.
  Alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar ontvangen elke twee jaar een uitnodiging voor dit onderzoek.

 

HPV-vaccinatie

Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door een veel voorkomend en besmettelijk virus: het humaan papillomavirus (HPV). Er bestaat een honderdtal typen van het humaan papillomavirus. De meeste typen zijn ongevaarlijk en goedaardig, maar er zijn vijftien gevaarlijke soorten bij. Een gevaarlijke soort kan de ontwikkeling van abnormale cellen, die baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken, bevorderen. Deze abnormale cellen kunnen ook schaamlipkanker en vaginale kanker veroorzaken. U kunt HPV krijgen door huid-op-huid-contact van de schaamstreek, of door slijmvliescontact van de schaamstreek. In principe kan iedereen die seksueel actief is, man of vrouw, HPV krijgen. HPV-vaccinatie biedt bescherming tegen (voorstadia van) baarmoederhalskanker en, afhankelijk van het type vaccin, tegen (voorstadia van) schaamlipkanker. Er zijn op dit moment twee vaccins beschikbaar. De meest effectieve maatregel is het vaccineren van meisjes voordat zij seksueel actief worden. Ook vaccinatie van jongens is mogelijk. Zo kan worden voorkomen dat zij het virus tijdens het vrijen overdragen. Het is belangrijk te weten dat door HPV-vaccinatie de kans op het krijgen van de genoemde kankersoorten afneemt, maar niet geheel voorkomen kan worden. Deelname aan het bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker blijft belangrijk.

 

folders