Drie mensen in omhelzing

Rouwverwerking

                                         

                                        Als je verdriet hebt

                                        Kom dan even zeggen

                                        Hoe pijn het doet.

                                                                           

 

Eén van de ingrijpendste verliezen waarvoor een mens zich geplaatst ziet is het verlies van een dierbare door overlijden. In naslagwerken leest u dat rouw ontstaat als reactie op het verlies van iemand die een grote betekenis had in uw leven. Als u rouwt moet u uw leven opnieuw afstemmen. Uw geliefde persoon is immers voorgoed weg. Rouwen is om die reden een proces van aanpassen.

 

Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer 42.000 mensen aan kanker. Dat betekent elk jaar weer 42.000 verschillende verhalen, maar ook verhalen die veel met elkaar gemeen hebben. Misschien ook met uw verhaal.

 

Rouwproces

De laatste ziekteperiode heeft vaak veel tijd, energie en aandacht van u gevraagd. Uw leven gaat niet zo maar vanzelfsprekend weer verder. De eerste dagen zijn meestal druk en hectisch. Daarna kan het heel stil worden. Het gemis, de rouw begint. Er is niet één manier van afscheid nemen. Iedere mens en iedere situatie zijn weer anders. Hoe lang een rouwproces duurt is voor iedereen verschillend.

 

Het kan zijn dat u in het begin overvallen wordt door heftige emoties. Naast emotionele reacties kan ook uw lichaam heftig reageren op het overlijden van uw dierbare. Zo kan het zijn dat u last hebt van uw spieren, dat u slecht slaapt, dat u minder eet dan normaal. Misschien hebt u last van concentratiestoornissen. Dat kan heel beangstigend voor u zijn. Zowel de emotionele als lichamelijke reacties kunnen van persoon tot persoon verschillend zijn.

 

Rouwverwerking

Rouwverwerking is de manier waarop iemand na een ingrijpende verdrietige ervaring tot rust probeert te komen. Iedereen rouwt op een andere manier, er is dus geen draaiboek voor te geven. Wel heeft ieder rouwproces een begin, een midden en een einde. De psychiater Elisabeth Kübler – Ross heeft vijf fasen omschreven die de meeste mensen geheel of gedeeltelijk doorlopen om na een traumatische ervaring weer tot rust te komen:

  1. ontkenning
  2. protest of boosheid
  3. onderhandelen en vechten
  4. depressie
  5. aanvaarding.

Deze fasen zijn niet voor iedereen even intensief en ook verschilt de volgorde vaak. Iedereen verwerkt rouw op zijn of haar eigen manier. Het is moeilijk te zeggen op welk moment een verlies verwerkt is.

Mensen hebben meer of minder tijd nodig. Er bestaan geen regels voor. Soms gaat de pijn nooit meer helemaal over, terwijl het leven wel weer als zinvol wordt ervaren.

 

 

Kinderen en rouw

Doordat jaarlijks ongeveer 42.000 mensen aan kanker overlijden krijgen ook veel kinderen te maken met rouw en rouwverwerking. Voor kinderen is het overlijden van een vader of moeder heel ingrijpend. Hoewel de dood bij het leven hoort, en kinderen zich daar vaak heel bewust van zijn, zal elk kind toch weer anders reageren op het verlies van een ouder. Het ene kind wordt heel stil, terwijl het andere kind juist heel druk wordt. Misschien hebt u ook (jonge) kinderen. Naast uw eigen verdriet krijgt u ook te maken met hun verdriet. Het kan u misschien helpen tips en suggesties te krijgen om uw kind in rouw te helpen. Soms is de liefdevolle opvang van een rouwend kind door de eigen omgeving niet voldoende. Soms heeft een kind hulp nodig om te leren omgaan met emoties. Hiervoor kunt u terecht bij professionele hulpverleners. 

 

Het Koningin Wilhelminabos

Soms heeft een nabestaande de behoefte de naam van zijn of haar dierbare, die vergeefs gevochten heeft tegen kanker, levend te houden. “Een ere-monument voor mensen die aan kanker zijn overleden”. Zo beschreef een bezoeker de Gedenkplek in het KWF Koningin Wilhelminabos bij Dronten. Op deze Gedenkplek staan glaspanelen met namen van dierbaren die aan kanker zijn overleden. De Gedenkplek staat midden in een bos. Dit bos staat symbool voor het leven: het groeit, biedt beschutting, sterft af. Het leven gaat verder. 

folders