Terug

Coördinator van Inloophuis TOON

De coördinator vertelt over Inloophuis TOON, een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. Het is een ontmoetingsplaats waar warmte, betrokkenheid, rust, persoonlijke aandacht en een luisterend oor voor onze gasten centraal staan. In Inloophuis TOON mag je jezelf zijn. Wij willen de mensen met kanker en hun naasten tot steun zijn.

Inloophuis TOON is een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. Het is een ontmoetingsplaats waar warmte, betrokkenheid, rust, persoonlijke aandacht en een luisterend oor voor onze gasten centraal staan. In Inloophuis TOON mag je jezelf zijn. Wij willen de mensen met kanker en hun naasten tot steun zijn.

Inloophuis TOON is gevestigd te Waalwijk met een regionale functie voor de gehele Langstraat.

Als je met kanker te maken krijgt staat jouw hele wereld in één keer op zijn kop. Ook die van je naasten. Waar moet je heen met je emoties? 

 

Bij Inloophuis TOON zijn altijd gastvrouwen aanwezig om je te ontvangen. Je kunt hier elke werkdag zomaar binnenlopen om je verhaal te doen of een kopje thee of koffie te drinken. Er wordt altijd een luisterend oor geboden. Bij ons kun je individuele gesprekken voeren over het leven met en het leren omgaan met de ziekte kanker. Ook wanneer je niet wilt praten kun je bij het Inloophuis terecht. Niets hoeft.

Het Inloophuis biedt ook de mogelijkheid om ervaringen te delen met lotgenoten. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de verscheidene activiteiten die geboden worden. De activiteiten waaraan je deel kunt nemen zijn o.a. schilderen, yoga, bewegen en ontspannen op muziek, wandelen, djembé, bakje troost, toontje dieper, ontspanning door (voet)massage, klankschalen, reiki, koken, zingen, zwemmen, handwerken en daarnaast een maandelijks wisselende workshop. Ook kun je lezingen en themabijeenkomsten bijwonen."Na behandeling ben ik het pand eerst vier keer voorbijgefietst. Ik heb alle moed bij elkaar geraapt om naar binnen te lopen. Het voelde als een warm bad".

      Jongeren en kinderenOok jongeren kunnen te maken krijgen met kanker in hun omgeving. Zij voelen de spanning, het verdriet en de angst die kanker met zich meebrengt. Jongeren en kinderen zijn bij ons van harte welkom. Activiteiten in de vorm van samen muziek maken, iets creatiefs doen, of gewoon naar elkaar luisteren, vinden vooral plaats op de woensdagmiddag.


Bezoek onze website www.inloophuistoon.nl voor meer informatie

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Infotheek Oncologie. Onze medewerkers helpen u graag.

Contact

Telefoon 013 - 59 47 580
E-mail infotheek@bvi.nl

 route
 openingstijden