Vrouw

Huidkanker

Huidkanker komt veel voor. Ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland ontwikkelt huidkanker in zijn of haar leven. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen. 

 

Vormen van huidkanker

Er zijn verschillende vormen van huidkanker.

 

Basaalcelcarcinoom

Het basaalcelcarcinoom komt het meest voor. 72% van de patiënten met huidkanker heeft een basaalcelcarcinoom. Dit zijn ongeveer 35.000 mensen per jaar. Het basaalcelcarcinoom is de minst kwaadaardige vorm van huidkanker.

 

Plaveiselcelcarcinoom

Elk jaar krijgen ruim 7000 mensen te horen dat zij een plaveiselcelcarcinoom hebben. Het plaveiselcelcarcinoom komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Deze vorm van huidkanker komt vooral voor bij mensen van 60 jaar en ouder, maar ook jongere mensen kunnen een plaveiselcelcarcinoom krijgen.

 

Melanoom

Per jaar krijgen ruim 5000 mensen de diagnose melanoom. Het melanoom komt iets meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Het melanoom kan op elke leeftijd ontstaan, maar komt meestal voor bij mensen tussen de 30 en 60 jaar. 

Er zijn verschillende behandelmethoden voor huidkanker. Uw behandelend specialist stelt voor u een behandelingsplan vast, en legt u daar alles over uit.  

 

Patiëntenvereniging

Stichting Melanoom is een contactgroep voor patiënten met melanoom en oogmelanoom. Lotgenotencontact en informatieverstrekking zijn de voornaamste doelen van deze Stichting.