Man en vrouw op parkbank

  Hospice

  De meeste mensen willen graag thuis sterven, in hun eigen, vertrouwde omgeving.

  Helaas is thuis overlijden niet altijd mogelijk. Soms zijn er geen of onvoldoende naasten of is de zorg een te zware belasting. Ook kan er behoefte zijn aan intensieve medische zorg of zijn de woonomstandigheden niet optimaal.

   

  In deze situaties kan een hospice een goed alternatief zijn. In een hospice kunnen mensen die nog maar kort te leven hebben, in aanwezigheid van hun familie en vrienden, op eigen wijzen, afscheid nemen van het leven en rustig en menswaardig sterven.

   

  Om gebruik te maken van de zorgverlening van een hospice hebt u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

   

  folders