Drie generaties

Hyperthermie

Wat is hyperthermie?

Letterlijk betekent hyperthermie: verhoogde temperatuur.

Hyperthermie is een behandeling met warmte. Bij een hyperthermie behandeling wordt het tumorgebied kunstmatig verwarmd naar 40° tot 45°C.

 

De verwarming gebeurt met microgolfstraling. Microgolfstraling is dezelfde straling die door fysiotherapeuten wordt gebruikt bij de behandeling van gewrichtsaandoeningen. Een magnetron werkt ook met microgolfstraling.

 

Een hyperthermie behandeling is een plaatselijke behandeling. Dit betekent dat de behandeling alléén werkt op de plaats waar de warmte op gericht is.

 

Hyperthermie wordt in Nederland alleen gegeven in combinatie met bestraling en/of chemotherapie. Het effect van deze gecombineerde behandeling is wetenschappelijk bewezen.

 


Waarom wordt hyperthermie gegeven?

Onderzoek heeft aangetoond dat sommige kankercellen door verwarming gevoeliger worden voor bestraling en/of chemotherapie. Hyperthermie kan daarom een goede aanvulling zijn bij deze behandelingen.

 


Is een behandeling met hyperthermie geschikt voor alle kankerpatiënten?

In Nederland kan een aanvullende behandeling met hyperthermie gegeven worden bij kanker van:

  • De baarmoederhals.
  • De borst.
  • De blaas.
  • Het hoofd-halsgebied.
  • De huid, als er sprake is van een melanoom.

 

Vraag uw behandelend arts of hyperthermie voor u een zinvolle aanvulling op uw behandeling kan zijn.

 


Waar wordt een behandeling met hyperthermie gegeven?

In Nederland worden hyperthermie behandelingen alleen gegeven in het AMC in Amsterdam, het Erasmus MC in Rotterdam, en Instituut Verbeeten in Tilburg.

 

Er zijn verschillende behandelingen met hyperthermie mogelijk.

Instituut Verbeeten in Tilburg geeft alleen de behandeling met oppervlakkige hyperthermie. Oppervlakkige hyperthermie is geschikt voor tumoren die zich niet zo diep in het lichaam bevinden. Tot ongeveer 2 centimeter onder de huid.

 


Kunt u zelf een afspraak maken voor deze behandeling?

Nee. Vraag uw behandelend arts of deze u verwijst voor een behandeling met hyperthermie.

 


Hoe gaat de behandeling? Hoe lang duurt de behandeling? Zijn er bijwerkingen?

Stel al deze vragen aan uw behandeld arts.

 


Meer weten over hyperthermie?

Kijk voor meer informatie over hyperthermie en de verschillende behandelingen met hyperthermie op www.hyperthermie.nl

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Infotheek Oncologie. Onze medewerkers helpen u graag.

Contact

Telefoon 013 - 59 47 580
E-mail infotheek@bvi.nl

 route
 openingstijden