Twee vrouwen

Lymfoedeem

Lymfestelsel

Uw lymfestelsel is belangrijk voor de afweer tegen infecties en het opruimen van afvalstoffen uit de weefsels. Bovendien zorgt uw lymfestelsel ervoor dat het vochtgehalte van de weefsels in uw lichaam in evenwicht blijft. Lymfevaten werken als een soort pomp, kleppen in de lymfevaten zorgen ervoor dat het lymfevocht niet terugstroomt. Als bij een operatie uw lymfklieren zijn verwijderd, of als u bestraald wordt op uw lymfklieren, dan kan de balans tussen aanmaak en afvoer van weefselvocht verstoord raken. Hierdoor kan een opeenhoping van lymfevocht ontstaan.

 

Lymfoedeem

Lymfoedeem is een opeenhoping van lymfevocht. Lymfoedeem kan dus een bijwerking zijn van uw behandeling tegen kanker. Lymfoedeem kan tijdens uw behandeling ontstaat, kort daarna, maar ook jaren later. Lymfoedeem kan ook ontstaan door groei van de tumor in de lymfeklieren en door uitzaaiïngen. Lymfoedeem kan ingrijpende gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Het is daarom belangrijk om lymfoedeem te voorkomen. Als u vanwege uw behandeling tegen kanker risico hebt lymfoedeem te ontwikkelen is het belangrijk de symptomen zo vroeg mogelijk te herkennen en te behandelen. Uw behandelend arts zal u vertellen of u kans hebt lymfoedeem te ontwikkelen, en zal u meteen informatie geven over maatregelen die u zelf kunt nemen. 

 

Klachten bij lymfoedeem

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunt u toch lymfoedeem krijgen. De eerste klacht bij lymfoedeem is meestal een gevoel van zwaarte of spanning in een arm of been. Ook pijn, tintelingen of een strak of moe gevoel in één van uw ledematen kan een eerste signaal zijn. Enige tijd later volgt een zwelling van de arm of het been. Als deze verschijnselen optreden is het belangrijk dat u snel contact opneemt met uw behandelend specialist. Wanneer er snel maatregelen worden genomen kan verergering worden voorkomen. Soms is aanvullend onderzoek nodig om vast te stellen of uw klachten inderdaad worden veroorzaakt door (beginnend) lymfoedeem. Uw behandelend arts zal dit met u bespreken.

 

Behandeling van lymfoedeem

Behandeling van lymfoedeem gebeurt meestal met behulp van niet – operatieve behandelmethoden zoals oefentherapie en manuele lymfdrainage. Op deze manier wordt geprobeerd het achtergebleven vocht in uw huid af te voeren. Deze therapie wordt gegeven door een professional, bijvoorbeeld een fysiotherapeut of huidtherapeut. Door de therapie verminderen de zwelling en de klachten die daardoor veroorzaakt worden. Vaak wordt ook gebruik gemaakt van compressietherapie in de vorm van zwachtelen. Als er geen oedeemafname meer mogelijk is wordt een elastische kous aangemeten. Deze kous zorgt voor behoud van het verkregen resultaat.

 

Bent u draagster van een elastische armkous tegen lymfoedeem en wilt u uw elastische armkous verfraaien?

Er zijn “sleeves” te koop, die uw alledaagse armkous kunnen omtoveren tot een chique, speelse of vrouwelijke armkous.

 

Als uw lymfoedeem hardnekkig blijkt, en alle niet – operatieve behandelmethoden zijn uitgeprobeerd, kan het soms zijn dat een operatieve behandeling voor u noodzakelijk is. Uw behandelend specialist zal dit zonodig met u bespreken en u verwijzen naar een gespecialiseerd centrum. De kosten voor de behandelingen tegen lymfoedeem lopen uiteen. Ga vooraf na hoe hoog de kosten zijn en informeer welke kosten uw zorgverzekeraar voor u betaalt.

 

Met behandeling lukt het vaak de zwelling en klachten terug te dringen en onder controle te houden. Maar de klachten kunnen altijd weer toenemen. Daarom blijft controle, nabehandeling of onderhoudsbehandeling heel belangrijk. Uw behandelaar zal daarover afspraken met u maken. Daarnaast blijft het belangrijk dat u alert bent op tekenen dat uw lymfoedeem toeneemt, uw leven lang.

 

Leven met lymfoedeem kan voor u betekenen dat u moet leven met een handicap. Misschien vraagt u zich af hoe u verder moet. Het kan moeilijk zijn over dit soort zorgen te praten. Misschien vindt u het fijn om contact te hebben met mensen die ook leven met lymfoedeem, een lotgenoot. Lotgenoten hebben vaak aan een half woord genoeg om elkaar te begrijpen. Daarnaast kan het krijgen van praktische informatie belangrijke steun geven.