Zorg en ondersteuning thuis

De diagnose en behandeling van kanker kan enorme gevolgen hebben op uw leven en dat van uw naasten. Het dagelijkse leven is niet meer zoals het was. Misschien moet u zich aanpassen aan een nieuwe levenssituatie. U staat voor de opgave een nieuw evenwicht te vinden.


Veel patiënten vinden het fijn om tijdens hun ziekte in de eigen vertrouwde omgeving te blijven en zelf de regie over hun leven te houden. Het kan zijn dat u zichzelf heel goed kunt redden. Misschien krijgt u steun van uw naasten. Maar het kan ook zij dat u gespecialiseerde hulp nodig hebt. U en uw naasten staan er niet alleen voor. Elke situatie thuis is weer anders. Het is dus belangrijk om de zorg en ondersteuning daar op aan te passen.
Er zijn vele instanties die u thuis zorg en ondersteuning kunnen bieden. Denk aan thuiszorg, ergotherapie, medische zorg thuis en mantelzorgondersteuning.


Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).


Hoe krijgt u ondersteuning van de gemeente vanuit de Wmo 2015?
Meld u zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning? Dan moet de gemeente onderzoek doen naar uw persoonlijke situatie.
Het onderzoek gebeurt samen met u en eventueel mensen in uw omgeving, bijvoorbeeld een mantelzorger. Bij het onderzoek wordt bekeken wat u zelf nog kan. En of andere mensen u eventueel kunnen helpen. Ook kijkt de gemeente of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten.


Blijkt uit het onderzoek dat u onvoldoende zelfredzaam bent? En kan uw netwerk ook niet bijdragen? Dan is de gemeente verplicht ondersteuning te bieden. Dit noemt de wet een maatwerkvoorziening. Dit kan zijn thuiszorg, ergotherapie, huishoudelijke zorg, verpleging of verzorging thuis.


Komt u in aanmerking voor hulp uit de Wmo 2015?
Dan zijn er 2 mogelijkheden om de ondersteuning te regelen:
• Persoons Gebonden Budget
U kunt zelf ondersteuning inkopen met een pgb bij wie u wilt. Uw gemeente kan vertellen hoe u een pgb aanvraagt.
• Zorg in Natura
U kunt er ook voor kiezen om het regelwerk aan de gemeente over te laten. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wie u ondersteuning en/of zorg geeft. Dit heet ‘zorg in natura’.

 

 

 

 

folders