Drie generaties

Mantelzorg

Mantelzorg behoort tot de informele zorg. In Nederland  zijn ongeveer 3,7 miljoen mantelzorgers actief, waarvan ongeveer 500.000 zeer intensief. Dit betekent dat deze mantelzorgers dag en nacht actief zijn, en dit het hele jaar door.

Er zijn mantelzorgers van 8 jaar oud en van 88 jaar oud, en van alle leeftijden daar tussen in. De meeste mantelzorgers zijn tussen de 55 en 85 jaar oud.

 

Wanneer bent u mantelzorger?

U bent mantelzorger als u vanuit een persoonlijke relatie extra hulp en zorg geeft aan een familielid dat aangewezen is op de hulp van anderen. Ook als u deze hulp geeft aan vrienden, buren of kennissen bent u mantelzorger. De zorg die u geeft is meestal langdurig nodig, en altijd onbetaald. Mantelzorgers zijn er al sinds mensenheugenis.

 

Waar vindt u hulp als mantelzorger?

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij de zorgtaak voor de mantelzorger te zwaar wordt. Soms kan ondersteuning bij de zorgtaak gewenst, soms zelfs noodzakelijk, zijn. Door de vanzelfsprekendheid van de mantelzorg, door de persoonlijke gevoelens van de mantelzorger, maar ook door onbekendheid met de mogelijkheden, kan soms te lang gewacht worden met het aanvragen van ondersteuning voor de mantelzorger. Mantelzorgers beseffen vaak zelf niet dat er oplossingen zijn. Sterker nog: mantelzorgers weten vaak niet dat zij mantelzorger zijn. Daardoor hebben ze ook geen aandacht voor de informatie over mantelzorgondersteuning. Als de zorg van de mantelzorger wegvalt is dat heel jammer. Het geeft vaak ingrijpende gevolgen, zowel voor de verzorgde als voor de mantelzorger.

 

Ondersteuning

Ondersteuning voor de mantelzorger kan geboden worden vanuit het gezin, de familie, de vriendenkring. Daarnaast bestaan er mogelijkheden voor professionele ondersteuning vanuit diverse organisaties zoals:

  • HOOM, Hulp & Ondersteuning Op Maat
  • Contour, voor vrijwilligerswerk en informele zorg
  • SVT, Informele Zorg West – Brabant
  • Expertisecentrum Familiezorg
  • de mantelzorgmakelaar.

Naast directe ondersteuning voor de mantelzorger kan ook gekeken worden naar aanvullende professionele ondersteuning voor de verzorgde, bijvoorbeeld extra hulp met huishoudelijke taken. Deze zorg kan ook een verlichting geven van de taak van de mantelzorger. 

 

folders