Radiotherapie

Wat is radiotherapie?

Radiotherapie is het behandelen van meestal kwaadaardige gezwellen met bestraling. Het is een veelgebruikte behandeling bij kanker en wordt gegeven bij ongeveer de helft van de patiënten. Straling zorgt ervoor dat schade optreedt aan de cellen. Als er voldoende schade is aangebracht kan een cel zich niet meer herstellen en gaat dood.

Omdat straling overal doorheen gaat komt de straling niet alleen op kankercellen maar ook op gezonde cellen van uw lichaam terecht. Doordat de kankercellen gevoeliger zijn voor straling dan gezonde cellen, herstellen de gezonde cellen sneller. Van dit gegeven wordt gebruik gemaakt in de radiotherapie.

  

Verschillende soorten straling

Er zijn verschillende soorten straling:

  • Röntgen- of fotonenstraling: hierbij wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling die vele malen sterker is dan de straling die gebruikt wordt voor het maken van röntgenfoto ‘s. Deze straling wordt in het bestralingstoestel opgewekt;
  • Elektronenstraling: deze straling komt veel minder diep dan de fotonenstraling en wordt ook in het bestralingstoestel opgewekt;
  • Straling uit een radioactieve bron: dit betreft meestal gammastraling. De kenmerken lopen sterk uiteen afhankelijk van de soort radioactieve bron.

 

Hoe wordt radiotherapie toegepast?

Radiotherapie wordt toegepast als:

  • Curatieve (genezende) behandeling: Bij sommige soorten kanker kan worden volstaan met bestraling als curatieve behandeling, zoals bijvoorbeeld bij een kleine tumor aan de stembanden. Voorwaarde voor blijvende genezing is, dat er geen uitzaaiingen buiten het bestralingsgebied zijn. Radiotherapie is immers een plaatselijke behandeling;
  • Adjuvante (aanvullende) behandeling: Bij andere soorten kanker kan radiotherapie onderdeel zijn van een curatieve behandeling. Radiotherapie wordt dan gegeven in combinatie met een operatie en/of chemotherapie.
    Adjuvante radiotherapie kan vóór een operatie worden toegepast om de tumor kleiner te maken, zodat deze gemakkelijker kan worden verwijderd. Radiotherapie kan ook worden toegepast ná een operatie, om te voorkomen dat eventueel in het operatiegebied achtergebleven kankercellen later uitgroeien tot een nieuwe tumor;
  • Palliatieve (verzachtende) behandeling: Wanneer geen genezing meer mogelijk is, kan zonodig een palliatieve bestraling worden gegeven. Deze behandeling is gericht op het verminderen van klachten. Radiotherapie kan worden toegepast bij pijn, een bloeding, belemmering van een doorgang (zoals in de slokdarm) en bij andere verschijnselen die ontstaan door druk van een tumor op nabijgelegen organen. Vaak gaat het om een kortdurende behandeling met als doel de kwaliteit van het dagelijks leven te verbeteren.