Borstkanker

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in Nederland. Per jaar wordt bij ongeveer 14.500 vrouwen borstkanker vastgesteld. Bent u 30 jaar of jonger dan is borstkanker een zeldzame ziekte. Vanaf de leeftijd van 40 jaar stijgt het aantal vrouwen dat getroffen wordt snel. Ongeveer 75% van de vrouwen die getroffen worden door borstkanker is boven de 50 jaar.

 

Borstkanker bij mannen

Borstkanker komt ook bij mannen voor, maar is bij hen zeldzaam. Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 90 mannen de diagnose borstkanker te horen. In grote lijnen is het onderzoek naar en de behandeling van mannen met borstkanker hetzelfde als van vrouwen met deze ziekte. 

 

Informatie over borstkanker

De diagnose borstkanker roept bij de meeste vrouwen onmiddellijk vragen en emoties op. Er gebeurt ook zo veel in korte tijd! Het kan zijn dat alle informatie die u te horen krijgt van uw behandelend arts over uw ziekte en de behandeling daarvan te veel wordt om te onthouden en te begrijpen. Misschien hebt u na verwerking van alle informatie weer nieuwe vragen.

Op deze website vindt u informatie over borstkanker en vele andere onderwerpen waar u misschien tegenaan loopt of vragen over hebt.  

 

 

Leven met borstkanker

Na de diagnose, tijdens de behandeling, maar ook als dit allemaal achter de rug is wordt u misschien regelmatig overvallen door heftige emoties. Gevoelens van angst en onzekerheid over hoe het verder zal gaan. Verdriet over het verlies van uw borst. Boosheid over wat u is overkomen. Naast informatie zoekt u steun en begrip. Meestal vindt u die in uw directe omgeving, bij uw partner, gezin, familieleden en vrienden. Hiernaast vinden veel mensen het de moeite waard te praten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt, een lotgenoot.

 

Patiëntenvereniging

Via de BorstkankerVereniging Nederland kunt u in contact komen met lotgenoten. Bij deze ervaringsdeskundigen vindt u een luisterend oor voor al uw niet-medische vragen. Omdat borstkanker ook veel jonge vrouwen treft is voor deze groep een aparte contactgroep opgericht: de Amazones.