Man en vrouw

Leukemie

Verschillende vormen van leukemie

Bij leukemie is er sprake van een ongecontroleerde deling van bepaalde witte bloedcellen. Er zijn verschillende vormen van leukemie. De meest voorkomende vormen zijn:

            - acute lymfatische leukemie (ALL);

            - acute myeloïde leukemie (AML);

            - chronische lymfatische leukemie (CLL);

            - chronische myeloïde leukemie (CML).

 

Het verschil tussen acute en chronische leukemie is de mate van rijping van de abnormale bloedcellen. Bij acute leukemie rijpen de bloedcellen niet. Deze onrijpe bloedcellen sterven niet af en daardoor onstaat vaak in korte tijd een ophoping van onrijpe bloedcellen. Door te weinig rijpe witte bloedcellen ontstaan dan al binnen enkele weken klachten. Bij chronische leukemie rijpen de bloedcellen nog redelijk goed. Het ziekteproces verloopt daardoor veel trager, waardoor klachten lang kunnen uitblijven.

Het verschil tussen lymfatische en myeloïde leukemie wordt gemaakt op basis van het celtype van de abnormale witte bloedcellen. 

Het is belangrijk de vorm van leukemie vast te stellen om de juiste behandeling te kunnen bepalen. Het bepalen van de vorm wordt gedaan met beenmerg- en bloedonderzoek.

 

Per jaar wordt in Nederland bij ongeveer 2000 mensen leukemie vastgesteld. De leeftijd waarop leukemie het meest voorkomt verschilt per vorm. Zo is acute lymfatische leukemie een ziekte die vooral bij kinderen en jonge volwassenen wordt aangetroffen. Acute myeloïde leukemie komt voornamelijk voor bij volwassenen. Chronische myeloïde leukemie wordt meestal op middelbare leeftijd vastgesteld. Chronische lymfatische leukemie komt vooral bij oudere mensen voor.

  

Meylodysplastisch Syndroom
Het myelodysplastisch syndroom is nauw verwant aan leukemie. Dit syndroom omvat een aantal aandoeningen waarbij de functie van de stamcellen is verstoord. De ziekte kan binnen enkele jaren overgaan in acute leukemie. Het myelodysplastisch syndroom wordt met name op middelbare leeftijd vastgesteld.

 

 

Patiëntenvereniging

Te horen krijgen dat u kanker hebt is een hele schok. Begrip en opvang door mensen in uw directe omgeving is heel belangrijk. Daarnaast vinden veel kankerpatiënten het fijn om in contact te komen met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten, of hebben gezeten. Een lotgenoot heeft vaak maar een half woord nodig om u te begrijpen. In contact komen met lotgenoten kan via de patiëntenvereniging, en kan bestaan uit een telefoongesprek, e-mail contact, een persoonlijk gesprek of deelname aan groepsbijeenkomsten. Ook uw partner, kinderen, familieleden en vrienden krijgen veel te verwerken. De patiëntenorganisatie biedt ook voor hen een luisterend oor en mogelijkheden voor lotgenotencontact.