Man en vrouw

Schildklierkanker

Schildklierkanker is een zeldzame aandoening. In Nederland krijgen per jaar ongeveer 600 mensen de diagnose schilklierkanker. Vrouwen krijgen iets vaker de diagnose schilklierkanker dan mannen.
Schildklierkanker komt het meest voor in de leeftijdsgroep van 30 tot 60 jaar.
De laatste jaren is de diagnose schilklierkanker fors toegenomen. Voor deze stijging is geen echte oorzaak gevonden. Mogelijk spelen verbeterde diagnosetechnieken een rol.

Vormen van schildklierkanker
Er zijn verschillende vormen van schildklier kanker.
De meest voorkomende vormen van schildklierkanker zijn: 
        - Papillair schildklierkanker. 
        - Folliculair schilklierkanker.

Zeldzame vormen van schildklierkanker zijn: 
        -Anaplastich schildklierkanker. 
        - Medullair schildklierkanker.


Patiëntenvereniging
De Patiëntenvereniging Schildklier Organisatie Nederland (SON) is voor alle patiënten en hun naasten die te maken hebben met ziekten van hun schildklier.
Schildklier Organisatie Nederland zet zich in voor de belangen van schildklierpatiënten. De activiteiten zijn gericht op verbetering van de zorg en het welzijn van patiënten.