Man

Zaadbalkanker

In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 700 mannen zaadbalkanker vastgesteld. Zaadbalkanker komt meestal voor bij mannen tussen de 15 en 40 jaar oud, maar kan ook voorkomen op oudere of jongere leeftijd. Hoewel zaadbalkanker naar verhouding weinig voorkomt, is het bij jonge mannen de meest voorkomende soort kanker.

 

Informatie over zaadbalkanker

De behandeling van zaadbalkanker begint altijd met de operatie die nodig is om vast te stellen of er inderdaad sprake is van zaadbalkanker. Daarna zal in principe altijd een vervolgbehandeling, of een combinatie van behandelmethoden, nodig zijn. Uw uroloog bespreekt deze behandelmethoden met u en stelt uw behandelingsplan vast. 

 

Patiëntenvereniging

Stichting Zaadbalkanker is de contactgroep voor (ex-)patiënten met zaadbalkanker en hun naasten. Kanker zet je wereld op zijn kop. Opeens is er een operatie, misschien gevolgd door chemokuren of door bestralingen. Zeker als je jong bent reken je daar niet op. Stichting Jongeren en Kanker is opgericht voor jonge mensen tussen de 15 en ongeveer 35 jaar oud. Herkenning en contact zijn de zaken waar het om gaat bij Stichting Jongeren en Kanker.

 

folders